REINKARNÁCIÓ

Befejező rész.

A karma és a reinkarnáció - SelfnessYOGA

AZ EMBERNEK A FÖLDRE VALÓ születése elött a leendő inkarnáció Karmáját a szellemi hierarchiák állitják össze, egyetértésben az illető ember szellemével, tehát mindenki, aki megszületett, maga vállalta azt az életsorsot, amin végig kell mennie. Mivel azonban a túlvilági tudat a Földre születve teljesen elhomályosul,, az ember már nm emlékszik vállalásaira, nem ismeri fel az összefüggéseket. Ezért lázad sorsa ellen, holot semmi sem éri az embert igazságtalanul az életben, és senki nem kap súlyosabb KARMÁT, mint amilyent képes elviselni.A földön az ember szabad akaratán múlik, milyen szempontokat érvényesít saját tetteiben, és a történésekhez való hozzáállásában, és ezek által oldja, vagy ellenkezőleg megköti és súlyosbitja a KARMÁJÁT.

AZ EMBERNEK TELJESÍTENI KELL FÖLDI kötelezetségeit, és közben megfelelő mértékben élveznie a földi örömöket is., mert különben lelkileg kiszáradna. Hangsúlyt kell helyeznie a morális és szellemi életének ápolására, úgy hogy ha kis léptekben is, de folyamatosan fejlődjön. Ezzel biztositva van az igazságosság. Ok nélkül senkIt sem ér rossz.. Az összefüggések a tett és a következmények között el vannak rejtve, hogy az ember felső befolyásoltság nélkül élhessen szabad akaratával. A lényeg annak a felismerése, hogy mi a helyes és mi nem.

A NIRVÁNA a szenvedélyek (Különösen a vágyakozás, a gyűlölet és a dűh) kioltása,mert ez az egyetlen módja, hogy kilépjünk az állandó újjászületés körforgásából. A LÉLEKVÁNDORLÁS a reinkarnációhoz hasonló, amelyet gyakran használnak az újjászületés szinonimájaképpen. A különbség abban van, hogy a lélek ebben az esetben állatokba és növényekbe is beleköltözhet.

NIRVÁNA jelentése,aki nem tudná-VÉGSŐ SZELLEMI ÁLLAPOT az Indiai vallásokban:AZ ISTENI léttel, vagy tiszta tudattal történö egyesülés.

A NIRVÁNA elkerülhetetlenül eljön a halálkor.

KELETI VALLÁSOKBAN: MEGVILÁGOSODÁS.

VÉGE.

A karma és a reinkarnáció - SelfnessYOGA