Miért van több életünk?

Napjainkban egyre több ember érdeklődik a misztika és az ún. ezoterikus tudományok iránt, kutatva életének egy felsőbb irányitó elvét. A keleti vallások és a különböző misztikus irányzatok szerint az élet értelme a lélek állandó továbbfejlődése. A LÉLEK HALHATATLAN,és az újjászületés célja a folyamatos megtisztulás. A LÉLELVÁNDORLÁS (reinkarnáció) több ezer éves. Elmélet szerint a lélek a halál pillanatában elhagyja a testet,és egy idő után újra testet ölt. Különböző inkarnációink szorosan összefüggnek egymással,jelenlegi sorsunk előző életünk függvénye. AMIT A “MÚLTBAN” ELMULASZTOTTUNK, JÓVÁTEHETJŰK A JELENBEN. Hiányosságaink következő életünk feladataivá válnak. Mindegyik inkarnációnak konkrét célja van,ezt a misztika”karmának” nevezi. A karma szanszkrit szó jelentése TETT. Elöző életünk tetteiből következik jelenlegi életfeladatunk, sorsunk. Az újjászületés és sorsválasztás a lélek szabad akaratából történik,attól függően,hogy milyen ismeretekre van szüksége. Minden életsors egyfajta tapasztalatszerzés,a karmák jellege különbözik egymástól. A lélekvándorlás végső célja a tökéletes tisztaság állapota.Ezáltal minden inkarnáció egy bizonyos jóvátétel, és a lelki fejlődés egy állomása . Az a lélek amelyik nem inkarnál többé ,testetlenül továbbra is jelen van szellemi energia formájában. (Vannak olyan emberek,akik képesek ezekkel a lelkekkel kapcsolatot teremteni,ún.”MÉDIUMOK”)

Néhányan már több száz inkarnációt is megéltek, mások első földi tapasztalataikat szerzik. AZ út végén a lélek nem születik meg többé,a buddhizmus ezt az állapotot ami a karma szelétől mentes,”NIRVÁIÁNAK” nevezi.